JAVNI RAZPIS za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2021/2022

5. 10. 2021 577
05.10.2021
Javni razpisi in javni natečaji
29.10.2021 do 23:59
603-36/2021-4103
24.09.2021
Karmen Lah
karmen.lah@ljutomer.si
02 594 9054