Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Damjan Bogdan, Občinski svet Občine Ljutomer
 • Darko Rudolf, predstavnik avtošol
 • Jan Filipič, predstavnik osnovnih šol
 • Lidija Nemec, Policijska postaja Ljutomer
 • Olga Lukman, Medobčinski inšpektorat in redarstvo
 • Mitja Kolbl, Občinska uprava Občine Ljutomer
 • Ksenija Kolar Švarc, predstavnica vrtcev
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Marjeta Kuhar, predsednica
 • Ciril Magdič, podpredsednik
 • Milan Bratinščak
 • Ksenija Kolar Švarc
 • Boris Kumer, Policijska postaja Ljutomer
 • Olga Lukman, Medobčinski inšpektorat in redarstvo
 • Mitja Kolbl, Občinska uprava Občine Ljutomer