Podpisana pogodba za izgradnjo komunalne infrastrukture v Babincih

V teku