Sanacija javne poti št. JP724921 v Globoki

V teku
v drugi polovici meseca aprila 2021
31.05.2021