Širitev poslovne cone Ljutomer

Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
V teku