Projekt Fekalna kanalizacija v naselju Podgradje in delu naselja Slamnjak

826
652.134,29 EUR
Načrt za okrevanje in odpornost
261.567,63 EUR
V teku