Projekt Fekalna kanalizacija v naselju Podgradje in delu naselja Slamnjak

203
652.134,29 €
Načrt za okrevanje in odpornost
261.567,63 €
V teku