Namera o prodaji nepremičnine v k. o. Ljutomer - ID znak: parcela 259 1712-8

7. 5. 2021 106
07.05.2021
Namere, odločbe, pobude
27.05.2021 do 00:00
Jerneja Rajner
02 584 90 67