Namera o prodaji nepremičnine v k. o. Ljutomer - ID znak: parcela 259 2515/8

10. 5. 2021 107
10.05.2021
Namere, odločbe, pobude
30.05.2021 do 00:00
Ana Žnidarič
02 584 90 45