Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer

26. 7. 2022 843
26.07.2022
Javna naznanila in razgrnitve
15.03.2023 do 00:00