Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini Ljutomer

26. 7. 2023 221
26.07.2023
Javna naznanila in razgrnitve
Do preklica
Miha Šoštarič