Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnini ID znak: parcela 266 100/7 in ID znak: parcela 266 94/3 (k. o. Plešivica)

22. 9. 2023 120
22.09.2023
Namere, odločbe, pobude
12.10.2023 do 00:00
Ana Žnidarič