Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve v k.o. Branoslavci (od 27. 3. 2023 do vključno 10. 4. 2023)

27. 3. 2023 65
27.03.2023
Javna naznanila in razgrnitve
10.04.2023 do 23:59
Jerneja Rajner
02 584 90 67